Kontakt

Denne wikien drives og oppdateres av:

Scenekunstbiblioteket
Kunsthøgskolen i Oslo
Postboks 6853 St. Olavs plass
0130 Oslo

E-post: on.oihk|bibenecs#on.oihk|bibenecs

Evt. kommentarer kan sendes til vår e-postadresse.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License