Hvordan finne litteratur

Når du skal finne relevant litteratur, er det flere ting du må tenke på. Nye artister kanskje ennå ikke har fått noen egen bok. Noen temaer er kanskje bare behandlet i kapitler i antologier eller i tidsskrifter. Noe materiale finnes bare i avisartikkelform. Og noe kanskje bare finnes på nettet.

Alt materiale regnes ikke som like tungt forskningsmessig. Artikler i fagfellevurderte tidsskrifter ses ofte som viktigere enn artikler i lettere ukeblad. Forskjellige forlag likeså. Når du leser nettartikler, er det viktig å vurdere hva slags nettsted som har publisert materialet og hvor troverdig forfatteren er.

Ved å føre opp i noteapparat og litteraturliste hvor du har hentet opplysningene fra, gir du leseren mulighet til selv å vurdere hvor godt kildegrunnlaget ditt er og hvorvidt man kan stole på opplysningene du gir.

Noen forslag til baser du kan bruke

Bøker, film, cd'er, noter:
Tidemann Scenekunstbiblioteket - Vår egen bibliotekbase. En av fordelene med denne er at alt finnes i vårt eget bibliotek. :-)
BIBSYS Ask - Norske høgskole- og universitetsbiblioteks database (NB! Dekker ikke alt. F.eks. er verken Norges musikkhøgskole, Deichmanske folkebibliotek eller Kunsthøgskolen i Oslo med her!)
Norsk samkatalog for bøker - Nasjonalbiblioteket koordinerer denne basen som inneholder alle offentlige biblioteksamlinger i Norge. (NB! Har et etterslep, så alt det nyeste kommer ikke alltid med.)

Tidsskriftsartikler:
Google Scholar

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License