Kort om opphavsrett

Visste du at fotografen som har tatt bildet du er med på faktisk eier opphavsretten til bildet? Og at det ikke er tillatt å forsyne seg av bilder og tekst sånn uten videre til videre publisering på nett og papir? Her er en kort innføring i opphavsrettslige problemstillinger. (Høres kjedelig ut, men er nettopp til for å beskytte interessene til blant annet kunstnere!)

Bruk av andres stoff på nettet

Det holder faktisk ikke å kreditere opphavsmannen/-kvinnen når du gjør bruk av andres materiale på nettet. Dette gjelder både tekst, bilder, film og musikk! Du må faktisk be om tillatelse til å gjengi stoffet. Dette gjelder også selv om du bare lenker inn materialet fra en annen kilde og faktisk ikke fysisk selv publiserer stoffet! Og det gjelder selv om det er på din egen private blogg du legger ut ting.

Her syndes det stort! Vær klar over at du faktisk kan få kraftige reaksjoner fra opphavseier eller hans/hennes opphavsrettsorganisasjon. Et par gode artikler om problematikken rundt bruk av andres materiale på nettet finner du her:

Opphavsretten reguleres først og fremst gjennom Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. av 12. mai 1961, nr 2, med med endringer.

Opphavsrettsorganisasjoner i Norge

Det finnes en egen samleportal for norske opphavsrettsorganisasjoner: Clara - informasjonsportal for opphavsrett og klarering.

  • Ønsker du å bruke musikk, film, tekst eller bilder?
  • Lurer du på hvilke regler som gjelder?
  • Clara viser vei og forteller hvem du eventuelt skal kontakte når du skal bruke opphavsrettslig beskyttet materiale.
  • Bak Clara står rettighetshavernes egne organisasjoner:
Organisasjon Administrerer Nettsider E-post Telefon
BONO Billedkunst www.bono.no on.onob|onob#on.onob|onob 23 10 03 50
FONO Musikk (platebransjen) www.fono.no on.onof|onof#on.onof|onof 23 27 18 30
GRAMO Musikk (platebransjen) www.gramo.no on.omarg|liamsellef#on.omarg|liamsellef 22 00 77 77
Kopinor Fotokopiering (bøker, aviser, kunstverk, tidsskrifter, noter o.l.) www.kopinor.no on.ronipok|ronipok#on.ronipok|ronipok 22 17 94 17
LINO Forfattere (faglitterære) www.lino-org.no on.gro-onil|tsop#on.gro-onil|tsop 23 13 15 60
Norwaco Rettighetshavere til audiovisuelle verk (lyd- og bildemedier) www.norwaco.no on.ocawron|ocawron#on.ocawron|ocawron 23 31 68 00
TONO Musikk (komponister, tekstforfattere, musikkforleggere) www.tono.no on.onot|onot#on.onot|onot 22 05 72 00

For opphavsrett og teatermanus, se en annen side på denne wiki'en: Teaterforlag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License