Open Access

Hva er Open Access?

Open Access er digitalt materiale som er gratis fritt tilgjengelig på Internett. Man skiller mellom Green OA og Gold OA.

  • Green OA er fagfellevurderte vitenskapelige artikler, som legges i åpne arkiver, institusjonelle eller fagspesifikke.
  • Gold OA er fagfellevurderte Open Access-tidsskrifter (OA-tidsskrifter). Heller ikke OA-tidsskrifter er gratis å produsere, men kostnadene flyttes bort fra leser, og dermed økes både tilgjengelighet og spredning av stoffet.1
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License