Operaressurser

Synopsiser og historisk:

Kunstformen opera oppsto på slutten av 1500-tallet. Kort sagt er opera en kunstform hvor sangere og musikere sammen fremfører et dramatisk verk som består av en tekst (libretto) og et musikkstykke. Opera bruker mange av det talte teatrets elementer: skuespill, scener, kostymer, og noen ganger dans. Forestillingen blir vanligvis fremført i et operahus med et akkompagnerende orkester eller mindre musikkensemble.1

Synopsiser til operaer (Naxos)

All About Opera Informasjon om 640+ komponister og 1590+ operaer. Målsetning: Å tilby lenker fra hver enkelt komponist og opera til eksterne nettsider av interesse. Søk på komponistnavn eller operatittel.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License