Hvordan skrive?

Hvordan går du frem når du skal skrive, og hva skal du skrive om?

Når du skal skrive en oppgave, må du tenke på deg selv som en forsker. Å forske er å søke sannhet – å prøve å finne svar på et ekte spørsmål. Det som er sant tåler kritisk lys. God forskning har intet å skjule. Den ønsker andres kritikk velkommen. Vi skal gjøre det enkelt for andre å etterprøve det som vi har gjort! Derfor bør vi være pinlig nøyaktige med å gi henvisninger til våre kilder.

Det generelle rådet for sitater og referanser i avhandlinger er dette:
Velg et godt system for å skrive og ordne dine notater, og følg det konsekvent!
Du bør tilpasse din metode til det som du er opptatt av å finne svar på. Det fins en god del litteratur om vitenskapelig forfatterskap.1 Vi kan anbefale følgende to titler hvis du ønsker å lære litt mer om oppgaveskriving:

808.027 Lie
Lie, Sissel
Fri som foten : om å skrive fagtekster / Sissel Lie. - Oslo : Ad notam Gyldendal, 1995. - 158 s.
ISBN 82-417-0591-3 (h.)
ISBN 978-82-417-0591-5
Kontrollerte emneord: Faglig forfatterskap / Skriveteknikk
Språk: Norsk (bokmål)

808.066 Wid
Widerberg, Karin
Oppgaveskriving : veien til lystbetont skriving og gode rutiner / Karin Widerberg ; oversatt av Reidun Løkken og Lars Alldén. - 2. utg. - Oslo : Universitetsforl., c2004. - 85 s. : ill.
ISBN 82-15-00568-3 (h.)
Kontrollerte emneord: Faglig forfatterskap / Oppgaveskriving
Språk: Norsk (bokmål)

Stiler for oppsett av litteraturlister

Det finnes en rekke stiler for oppsett av litteraturlister. Hvert fagområde følger sin egen standard. Men det som er felles for alle stiler, er dette:

Forfatternavn (evt redaktør)
trykkeår
fullstendig tittel
Publiseringsinfo (forlag, stedet der forlaget har hovedkontor, utgivelsessted for bøker)
For tidsskrifter: tidsskriftets navn, årgang, heftenr, år, sidetall
Ikke-trykt materiale: hvilket medium

Snakk med din faglærer hvis du trenger nærmere informasjon om hva som forventes innen ditt fag. Lykke til!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License