Teaterforlag

Det finnes en rekke teaterforlag som ivaretar dramatikernes rettigheter når man skal sette opp stykker. For å få informasjon om stykker, dramatikere, klarerere rettigheter osv. kan man kontakte forlagene. En rekke stykker finnes kun i manusform (er ikke gitt ut som bok) - forlagene vet hvor de har blitt satt opp og hvor man skaffer manuset.

En svært nyttig internasjonal oversikt over dramatikere er: Doollee.
Her finner du informasjon om mer enn 27 500 dramatikere og 92 000 stykker. Informasjon om stykkene, om antall roller, forlag som representerer dramatikeren osv.

En nyttig norsk nettressurs for å leie manus til gjennomlesing + rettighetsklarering ved teateroppsetninger er: Dramas.no
Dramas er et serviceorgan for amatørteatergrupper i Norge. Dramas har oversikt over verker som er skrevet for scenen og låner ut lesemanuskripter. Lånemanus koster kr. 25,00 per manus pluss porto/ekspedisjon.
Dramas bistår også med å søke om spilletillatelser. Husk i den forbindelse å søke om spilletillatelse i god tid før dere begynner med prøver!
Registeret inneholder i øyeblikket oversikt over 5068 manus og 3084 forfattere.

En annen viktig ressurs er det svenske nettstedet DramaDirekts database over teatermanus: Pjäsbanken, Sveriges største samling av digital dramatikk. Her kan du kjøpe stykker via print-on-demand-prinsippet. Kr 110,- per stykke + porto. DramaDirekt drives av Sveriges Dramatikerförbund.

I Norge finnes det så og si ingen teaterforlag.1 Som Axel Hellstenius skriver i en artikkel i "Dramatisk årbok 2003": "Én av grunnene til at vi i Norge ikke tenker så mye over hva et teaterforlag gjør og kan, er at vi ikke har noe selv. I Sverige har de fem: Teater och musik A/S, Arvid Englind, Folmer Hansen, Draken og Colombine. Noen av dem har holdt på i mer enn 70 år! I Danmark er det to, Nordiska og Scala. Finland har Nordic Drama Corner OY. Norge og Island har ingen."2

Nordiske teaterforlag

Manusbanken (Norske Dramatikeres Forbunds samling manus. Abonnementsbasert nedlastingstjeneste.)

Teaterförlag Arvid Englind

Colombine Teaterförlag (Representerer bl.a. følgende nordiske dramatikere: Jon Fosse, Cecilie Løveid, Lene Therese Teigen, Staffan Göthe, Suzanne Osten)

Dansk Teaterforlag

Draken Teaterförlag (Representerer bl.a. Tale Næss)

Folmer Hansen Teaterförlag

Nordic Drama Corner

Nordiska Strakosch (Nordens største teaterforlag! Representerer bl.a. følgende nordiske dramatikere: Ingvar Ambjørnsen, Johan Borgen, Lars Saabye Christensen, Knut Faldbakken, Matias Faldbakken, Jon Fosse, Bergljot Hobæk Haff, Jesper Halle, Axel Hellstenius, Wetle Holtan, Aki Kaurismäki, Line Knutzon, Astrid Lindgren, Erlend Loe, Christian Lollike, Egil Monn-Iversen, Lukas Moodyson, Agnar Mykle, Petter Næss, Erlend Sandem, August Strindberg, Astrid Saalbch, Lars von Trier, Sverre Udnæs, Maria Tryti Vennerød)

Teater & Musik

Dramatikerforeninger m.m.

Norske Dramatikeres Forbund

Danske Dramatikere

Finlands Dramatikerförbund - Suomen Näytelmäkirjailijaliitto

Leikskáldafélag Islands

Sveriges Dramatikerförbund

Kort om opphavsrett og teatermanus

I følge åndsverkloven (lov av 12. mai 1961 ; nr 2: Om opphavsrett til åndsverk, med endringer, sist ved lov av 23. juni 1995 nr 37) er det ikke tillatt å kopiere manus. Før kopiering må det innhentes egen tillatelse fra den som forvalter rettighetene til manuset!

Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Kopinor og Universitets- og høgskolerådet som regulerer hva som kan kopieres, hvordan og i hvilke sammenhenger. Ang. teatermanus er særlig kapittel 4 "Hvem kan kopiere?" og kapittel 6 "Hvordan kan kopier benyttes?", § 8 relevant:

§ 8
Kopiering av beskyttet materiale skal bare skje til bruk i institusjonens undervisningsvirksomhet og til intern bruk for forskning og administrasjon ved institusjonen.

For mer om opphavsrett, se en egen side på denne wiki'en: kort-om-opphavsrett

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License