Teaterressurser

Norske institusjonsteatre

www.dkimages.com

Nationaltheatret er landets hovedscene. Det åpnet dørene i 1899. Bjørnstjerne Bjørnsons sønn, Bjørn Bjørnson (1859-1942) var teatrets første sjef. Teatersjef i dag er regissøren Eirik Stubø (f. 1965). Sjekk deres forestillingsarkiv her.

Stiftelsen Det Åpne Teater ble grunnlagt av Anne-May Nilsen i 1986. Teatersjef ved teatret er Franzísca Aarflot (regissør og dramatiker).

Frittstående teatergrupper

Grusomhetens Teater ble etablert som egen gruppe i 1992. lager forestillinger innenfor den fysiske tradisjon og henter grunnleggende inspirasjon fra Antonin Artauds visjoner for et anatomisk teater. Kunstnerisk leder er Lars Øyno (f. 1955). Grusomhetens Teater holder til i Hausmannsgt. 34 i Oslo.

Verdensteatret ble grunnlagt i 1986. De har base i Oslo. Verdensteatret ledes av Lisbeth J. Bodd og Asle Nilsen (f. 1958).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License