Katalogisering

Tilbake til forsiden

Katalogisering av skuespill

Skuespill katalogiseres etter kapittel 2 i katalogiseringsreglene.

For å søke opp scenekunstbibliotekets skuespillsamling i Gensøk i Bibsys:
f khio/skb/manus/as

For å søke opp scenekunstbibliotekets manussamling via Bisbys Ask (spesialsøkskjermen):

avdelingsamling = "khioskbskuespill"

I Nasjonalbibliotekets Samteaterbase finnes opplysninger om teaterstykker spilt på Nationaltheatret, Det norske teatret, Oslo nye teater, Den nationale scene, Trøndelag teater og NRKs Radioteatret og Fjernsynsteatret:

Eksempler på allerede katalogiserte skuespill:

 • 03xw00401
 • 05xw00222
 • 03xw01883
MARC-felt Innhold
008 $a p
$b v
$c språkkode (tre bokstaver).
Oversikt over språkkoder finnes her http://lcweb.loc.gov/marc/languages
$s s
096 $b skuespill
$c forfatterens etternavn (eller dramatiker hvis dramatisert roman)
$f (Ikke fjernlån)
100 $a personnavn (forfatter eller dramatiker)
241 $a originaltittel
245 $a tittel
$b undertittel
$c ansvarangivelse
246 $a parallelltittel
260 $a sted
$b navn
$c år
300 $a omfang (sider, blad, bind)
440 $a serie
500 $a Noter som skal være med hvis det finnes informasjon i boken (ny 500 for hver note) Oppført teater og sesong, spilletittel (hvis avvik fra manustittel), pluss instruktør.
Eksempler:
500 $a Oppført på Nationaltheatret sesongen 1980/81, instruktør Jon Heggedal
500 $a Sendt i Fjernsynsteatret 06.06.1978 under tittelen: Fruens salige mor. Instruktør Jon Heggedal
600 $a Emneinnførsel personnavn hvis stykket handler om en historisk person
687 $a Skuespill. (legg til $y 1980-tallet (riktig 10-år) og $z Storbritannia (riktig land) også hvis du finner dette. Bruk google eller lignende)
691 $a Stikkord
Norsk litteratur osv
Monologer Musikaler Musikkspill Komedie Tragedie
Barn
700 $aBiinførsel personnavn. (Oversetter, instruktør, bearbeider, osv.)
792 Antall roller i manus
$k (antall kvinneroller)
$m (antall mannsroller)
$t (totalt antall kvinne- og mannsroller)

Katalogisering av bøker

Bøker katalogiseres etter kapittel 2 i katalogiseringsreglene.

MARC-felt Innhold
008 $c språkkode (tre bokstaver)
oversikt over de ulike språkkodene finnes her http://lcweb.loc.gov/marc/languages
082 $a Deweynummer (hvis flere deweynumre, sett de påfølgende i hver sin $b)
096 $a hylleoppstilling, vanligvis klassenummer + de tre første bokstavene i hovedordningsordet, eks. 792.028 Tuf
100 $a Personnavn (forfatter)
241 $a originaltittel
245 $a tittel
$b undertittel
$c ansvarangivelse
$h materialbetegnelse (brukes hvis dikt, manus, skuespill, musikktrykk eller syllabus)
246 $a parallelltittel
260 $a sted
$b navn
$c år
300 $a omfang (sider, blad, bind)
sider (trykk på begge sider) forkortes s.
blad (bare trykk på en side), forkortes bl.
$b ill.
440 $a serie
$c ansvarsangivelse
$v nummer i serie
$w sorteringsfelt
500 Noter som skal være med (ny linje for hver note)
600 Emneinnførsel personnavn
650 $a Hovedemneord. Se dokument under ../klassifikasjon/Emneord SKB.doc for oversikt over hvilke vi har tatt i bruk så langt. Nytt linjeskift for hver ny emnestreng
$q Forklarende tilføyelser (brukes ikke så ofte)
$x Underavdeling, for eksempel aspekt, synspunkt, bibliografisk form, sted, tid, etc.
$y Kronologisk underavdeling, for eksempel årstall (vi bruker tiårspenn, eks: 1890-tallet), eller epokenavn (eks: renessansen)
$z Geografisk underavdeling (stedsnavn, områdenavn, etc.)
$w Sorteringsfelt for $a
700 Biinførsel personnavn.
$a personnavn (oversetter, instruktør, bearbeider, osv)
$e funksjonsbetegnelse
710 Biinførsel korporasjonsnavn ()
$a korporasjonsnavn
740 Biinnførsel tittel (omslagstittel)

Katalogisering av CD (lydbok)

CD katalogiseres etter kapittel 6 i katalogiseringsreglene.

For å søke opp scenekunstbibliotekets lydboksamling i Gensøk i Bibsys: f khio/skb/lydbok/as
For å søke opp scenekunstbibliotekets lydboksamling på internett: velg bibliotek KHIO/SKB, så avgrensningsskjerm direkte. I søkefeltet AvdelingSamling skrives khio/skb/lydbok

Eksempler på allerede katalogiserte lydbok CD’er:

MARC-felt Innhold
008 $a v
$b l
$b v
020 $a ISBN-nummer
096 $b CD
$c tr første bokstaver i navnet til forfatter
$h k
100 $a Personnavn
110 $a Korporasjonsnavn
241 $a originaltittel
245 $a tittel
$b undertittel
$c ansvarangivelse - 6.1F katalogiseringsreglene
$h lydopptak
246 $a parallelltittel
260 Her skal produksjon av CD registreres
$a sted
$b navn
$c år
300 $a 1 plate (CD) (angi antall plater) + angi total spilletid i parantes
$b digital
$e tekstbilag hvis det finnes, oppgi antall side i parantes
440 $a serie
500 $a Noter som skal være med (ny 500 for hver note)
Lest av
Innhold
Rolleliste
700 $a Biinnførsel personnavn (skuespillere, oppleser, ansvarlige for utgivelsen nevnt i 245 $c) SLETT DENNE TEKSTEN OK!!!
710 $a Biinførsel korporasjonsnavn

Katalogisering av CD (musikk)

CD katalogiseres etter kapittel 6 i katalogiseringsreglene.

Betegnelser hentes fra Emneord for musikkdokument (SB).

Eksempler på allerede katalogiserte musikk CD’er:

 • 02XW00901
 • 02XW00909
 • 02XW00903
MARC-felt Innhold
024 $a ISRC nr
$x 0
028 $a Edisjonsnummer
$b utgiver
096 $a CD Kategori og komponists etternavn, evt. første ord i tittel eller i bandnavn eller utøver
Kategorier: Ballet ; Jazz ; Klassisk ; Moderne ; Operaer ; Folkemusikk ; Viser ; Pop/rock ; Lydbok ; World music ; Lydeffekter
100 $a Personnavn
110 $a Korporasjonsnavn
240 $a standardtittel (Brukes kun i forbindelse med klassisk musikk)
245 $a tittel
$b undertittel
$c ansvarangivelse - 6.1F katalogiseringsreglene
$h lydopptak
260 Her skal produksjon av CD registreres, ikke selve originalopptaket (gamle opptak som er utgitt på nytt som CD)
$a sted
$b navn
$c år (når CD er laget)
300 $a 1 plate (CD) (angi antall plater). Angi total spilletid i parentes
$b digital
$e tekstbilag hvis det finnes, oppgi antall side i parentes
246 $a parallelltittel
440 $a serie
500 $a Noter som skal være med (ny 500 for hver note)
- Opptakets art eller kunstneriske form (eks Opera i en akt)
- Språk
- Varianter av tittelen (og f eks norsk tittel)
- Ansvarshavende som ikke er nevnt i 245 $c
- Angi orkester og kor som deltar + dirigent og kormester (ikke sett $x u i 700/710 feltet da. Hvis opplysningene ikke gis i 500 feltet, brukes $x u i 700/710 feltet. Dirigent/kormester settes da i $e.)
- Produksjon/innspilling – når og hvor
- (Edisjonsnummer)
652 Komposisjonstype
$a Operaer (eller Musikaler, Ballettmusikk osv…). Velg fra Emneord i musikkdokumenter
(658 $a Besetning. Velg fra Emneord for musikkdokument (SB) (eks orkester, sang, kor osv))
700 Biinførsel personnavn.
$a personnavn
$e instrument, hentes fra Emneord for musikkdokument (eks sopran, tenor osv, men det kan være vanskelig å finne ut hvis det ikke står på cd’en)
710 Biinførsel korporasjonsnavn (orkester, kor, gruppe osv)
$a korporasjonsnavn

Fanekort Emner
||650||$a Hovedemne
$y Tid (tiår, eks. 1990-tallet)
$zSted (land)||

Fanekort Bestilling & Utlån:
Kategori: medlem
Korttid (Samt fjerne Standard i denne boksen)

GRUPPER
Melde inn i gruppe Nytt (og Samkat vel ?)

EKSEMPLAR
Plassering: CD
Strekkode
Note: (Ikke fjernlån)

Katalogisering av DVD

DVD katalogiseres etter kapittel 7 i katalogiseringsreglene. Emballasjen er hovedkilde.
Hovedinnførsel under 100/110 angis ikke.

MARC-felt Innhold
096 $a angi kategori (Ballett, Opera, Drama, Barn, Norsk, Filmhistorie, Musikaler) og etternavnet evt. første ord i korporasjon til ”hovedansvarlig”
Ballett: komponist musikk (evt. koreograf)
Opera: komponist musikk
Teater: den som har skrevet skuespill eller screenplay
245 $a tittel
$b undertittel
$c ansvarsangivelse – i følge katalogiseringsreglen 7.1F1 og I.C. Spangen bare de helt sentrale som regissør, komponist, tekstforfatter og lignende. Alle skal ha 700 innførsel.
$h video DVD
246 $a parallelltittel
260 Her skal produksjon av DVD registreres, ikke selve originalfilmen (gamle filmer som er utgitt på nytt som DVD)
$a sted
$b navn
$c år (når DVD er laget)
$w sorteringsfelt for år (brukes hvis c2003 for eksempel i $c)
300 $a 1 plate (DVD) (angi antall videoplater). Angi filmens lengde i minutter i parantes.
$b angi lyd og om den er i farger eller ikke
$e tekstbilag hvis det finnes
440 $a serie
500 Noter som skal være med (ny 500 for hver note)
- Art: Eks Opera i to akter
- Språk: angi hvilket språk som tales, og hvilke språk undertekster er på. Angi hvis det ikke er undertekster
- Varianter av tittelen
- Rolleliste: dansere, skuespillere, sangere listes opp. De skal i tillegg ha 700 innførsel
- Forteller/formidler
- Medarbeidere: viktige medarbeidere som ikke nevnes i 245 $c. Lag 700 innførsel også. Eks regi, koreografi, regi for video
- Angi ensemble som fremfører forestillingen, og orkester og kor som deltar + dirigent og kormester
- Originalproduksjon: angi årstall filmen er produsert, samt hvilket selskap som laget den og hvor de holder til
- Innhold: angi enkeltverk hvis DVD består av det. Ta med angivelse av ansvarshavende som ikke er med i 245 $c. Angi spilletid hvis kjent.
- Angi sone. Eks Kodet for region 2 og 5
- Ekstramateriale: scenetilgang, intervjuer, bak kulissene osv angis.
- Nummerbetegnelse: ofte VFB eller VFC med fem tall bak Annet som bør opplyses om
574 $a originaltittel
700 Biinførsel personnavn
$a personnavn ( komponist, koreograf, dirigent, skuespillere/dansere/sangere, screenwriter/forfatter, produsent, regissør)
710 Biinførsel korporasjonsnavn
$a korporasjonsnavn (ensembler, orkestre, kor, teatre)

Katalogisering av musikktrykk (noter)

Musikktrykk katalogiseres etter kapittel 5 i katalogiseringsreglene.

Betegnelser hentes fra Emneord for musikkdokument (SB).

For å søke opp scenekunstbibliotekets notesamling i Gensøk i Bibsys: f khio/skb/noter/as
For å søke opp scenekunstbibliotekets notesamling på internett: velg bibliotek KHIO/SKB, så avgrensningsskjerm direkte. I søkefeltet AvdelingSamling skrives khio/skb/noter

Kommandoen nymus i Bibsys genererer registreringsskjerm for musikktrykk.

Eksempler på allerede katalogiserte musikktrykk:

 • (03xw02034)
 • 03xw04751
 • 03xw04759
MARC-felt Innhold
008 $a p
$b m
$b v
$c språkkode
024 ISMN finnes bare på dokumenter utgitt siden 1993. Det består av M og ni siffer
$a ISMN nr
$x 2
028 Edisjonsnummer/platenummer. Edisjonsnummer står ofte på tittelbladets forside, ellers ofte i en oversikt på baksiden. Begynner med f .eks. EP (edition Peters), UE (universal editions). Platenummer er det nr som gjentas nederst på hver side notene er på.
$a Edisjonsnummer
$a Platenummer
100 $a Personnavn
240 Standardtittel - Brukes kun for klassisk musikk! (se kap. 25.25-25.36 i katalogiseringsreglene.) Sanger fra verk (musikaler, operaer osv) får verket som standardtittel i $a og tittel på sangen legges i $p del av verk.
$a standardtittel
$i serienummer, opusnummer (hvis tittel bare er navn på komposisjonstype)
$l språk (angis bare hvis det er en oversettelse)
$v versjon (Klaverpartitur, Libretto osv)
245 $a tittel
$b undertittel
$c ansvarangivelse
$h musikktrykk
246 $a parallelltittel
260 Her skal produksjon av musikktrykk registreres. "a cura di" … betyr utgitt av på italiensk
$a sted
$b navn
$c år (siste årstall hvis flere copyright år)
300 $a 1 partitur eller 1 studiepartitur eller 1 klaverpartitur. Omfang (sidetall, bind) tilføyes i parantes.
$b illustrasjoner
$e bilag hvis det finnes
440 $a serie
500 Noter som skal være med (ny 500 for hver note)
- Komposisjonens form og besetning (eks Opera i en akt)
- Språk i verkets tekst
- Varianter av tittelen
- Edisjonsnummer
- Platenummer
Med besifring
652 Komposisjonstype
$a Operaer . (Eller Musikaler, Popmusikk, Operetter , Viser og sanger, Folkeviser osv.) Velg fra Emneord i musikkdokumenter.
655 Framstillingsform.
$a Velg fra Emneord i musikkdokumenter (eks Klaverpartiturer, Studiepartiturer)
658 Besetning
$a Velg fra Emneord for musikkdokument (SB) (klaver, orkester, sang, kor osv.) (Klaveruttog får vanligvis klaver og sang)
700 Biinførsel personnavn.
$a personnavn
$y n (utøvernote skal ikke genereres, lage 500 note manuelt)
$z nummer for rekkefølge for utskrift i note (første navn $z 1, andre navn $z 2 osv) ??
740 Tittel
$y i (innholdsnote genereres)
$z nummer for utskrift i note. Foreløpig klarer bare Bibsys kun 24 740 innførsler

”Opera completa per canto e pianoforte” er det samme som “Klavierauszug”, altså klaveruttog. Spørsmålet er om vi skal ha denne opplysningen med i 245 $b, eller om det holder å opplyse om det i 300 $a 1 klaverpartitur og 655 $a Klaverpartiturer

Katalogisering av skuespill utgitt i bokform

Skuespill katalogiseres etter kapittel 2 i katalogiseringsreglene.

For å søke opp scenekunstbibliotekets skuespillsamling i Gensøk i Bibsys:

f khio/skb/manus/as

For å søke opp scenekunstbibliotekets manussamling via Bisbys Ask (spesialsøkskjermen):

avdelingsamling = "khioskbskuespill"

I Nasjonalbibliotekets Samteaterbase finnes opplysninger om teaterstykker spilt på Nationaltheatret, Det norske teatret, Oslo nye teater, Den nationale scene, Trøndelag teater og NRKs Radioteatret og Fjernsynsteatret:

http://www.nb.no/baser/samteater/

Eksempler på allerede katalogiserte skuespill:

 • 03xw00401
 • 05xw00222
 • 03xw01883
MARC-felt Innhold
008 $a p
$b v
$c språkkode (tre bokstaver). Oversikt over de ulike språkkodene finnes her http://lcweb.loc.gov/marc/languages
$s s
096 $b Skuespill
$c forfatterens etternavn (eller dramatiker hvis dramtisert roman)
$f (Ikke fjernlån)
100 $a Personnavn (forfatter eller dramatiker)
241 $a originaltittel
245 $a tittel
$b undertittel
$c ansvarangivelse
246 $a parallelltittel
260 $a sted
$b navn
$c år
300 $a omfang (sider, blad, bind)
440 $a serie
500 Noter som skal være med hvis det finnes informasjon i boken (ny 500 for hver note)
Oppført teater og sesong, spilletittel (hvis avvik fra manustittel) , pluss instruktør:
Eksempler:
500 Oppført på Nationaltheatret sesongen 1980/81, instruktør Jon Heggedal
500 Sendt i Fjernsynsteatret 06.06.1978 under tittelen: Fruens salige mor. Instruktør Jon Heggedal
600 Emneinnførsel personnavn hvis stykket handler om en historisk person
687 Skuespill (legg til $y 1980-tallet (riktig 10-år) og $z Storbritannia (riktig land) også hvis du finner dette. Bruk google eller lignende)
691 Stikkord
Monologer Musikaler Musikkspill Komedie Tragedie
Barn
700 Biinførsel personnavn.
$a personnavn (oversetter, instruktør, bearbeider, osv)
792 Antall roller i manus
$k (antall kvinneroller)
$m (antall mannsroller)
$t (totalt antall kvinne- og mannsroller)

Katalogisering av video

Video katalogiseres etter kapittel 7 i katalogiseringsreglene.
Hovedinnførsel under 100/110 angis ikke.

For å søke opp scenekunstbibliotekets filmsamling i Gensøk i Bibsys: f khio/skb/film/as
For å søke opp scenekunstbibliotekets filmsamling på internett: velg bibliotek KHIO/SKB, så avgrensningsskjerm direkte. I søkefeltet AvdelingSamling skrives khio/skb/film

Eksempler allerede katalogiserte video:
- Teater: 02xw01148
- Ballett:
- Opera:

MARC-felt Innhold
008 $a u
$b j
$b v
$b n (hvis det er opera eller musikal)
$c språk
028 nummer på platen
096 $b Film
$c tre første bokstaver i navnet til ”hovedansvarlig”
Ballett: komponist musikk (evnt koreograf)
Opera: komponist musikk
Teater: den som har skrevet skuespill eller screenplay
$h k
$f (Ikke fjernlån)
241 $a originaltittel
245 $a tittel
$b undertittel
$c ansvarsangivelse – i følge katalogiseringsreglen 7.1F1 og I.C. Spangen bare de helt sentrale som regissør, komponist, tekstforfatter og lignende. Alle skal ha 700 innførsel.
$h videogram
246 $a parallelltittel
260 Her skal produksjon av video registreres, ikke selve originalfilmen
$a sted
$b navn
$c år (når video er laget)
300 $a 1 kassett (angi antall kassetter) (VHS) + angi filmens lengde i minutter i parantes
$b angi lyd og om den er i farger eller ikke
$e tekstbilag hvis det finnes
440 $a serie
500 Noter som skal være med (ny 500 for hver note)
- Art: Eks Opera i to akter
- Språk: angi hvilket språk som tales, og hvilke språk undertekster er på. Angi hvis det ikke er undertekster
- Varianter av tittelen.
- Rolleliste: dansere, skuespillere, sangere listes opp. De skal i tillegg ha 700 innførsel
- Forteller/formidler.
- Medarbeidere: viktige medarbeidere som ikke nevnes i 245 $c. Lag 700 innførsel også.
- Angi ensemble som fremfører forestillingen, og orkester og kor som deltar.
- Originalproduksjon: angi årstall filmen er produsert, samt hvilket selskap som laget den og hvor de holder til.
- Nummerbetegnelse
- Annet som bør opplyses om
700 Biinførsel personnavn
$a personnavn (komponist, koreograf, dirigent, skuespillere/dansere/sangere, screenwriter/forfatter, produsent, regissør)
710 Biinførsel korporasjonsnavn
$a korporasjonsnavn (ensembler, orkestre, kor, teatre)

Katalogisering av teaterprogram

*001123433
*008091104 no 0 swe
*082 $a792.094873
*082 $a822
*096 $a792.094873 Kan:Cra (Småtrykk)
*111 $aTörst$cStockholm$cDramaten$d2009$qteaterforestilling
*240 $aCrave
*245 $aTörst$cav Sarah Kane
*260 $aStockholm$bDramaten$c2009
*300 $a28 s.$bill.
*440 $aProgram$vnr 3, 2009-2010
*440 $cDramaten
*500 $aPremiär på Lejonkulan 18 september 2009
*505 $aInneholder bl.a. rolleliste og oversikt over medarbeidere på produksjonen
*650 $aTeaterprogram$xForm
*700 $aKane, Sarah
*700 $aHirdwall, Jacob$tJag skriver sanningen och den dödar mig
*700 $aLöwenborg, Svante Aulis$tSarah Kane - krigaren
*700 $aHirdwall, Jacob$tEn oas för törstande : intervju med Nadja Weiss
*850 $aKHIO/SKB
^

Klassifikasjon: to numre. Teatret/sted teatret ligger og dramatikk/litteratur/land, altså forfatters land (822).
Etikett med signatur skal stå øverst til venstre på forsiden. (Lettere å bla gjennom når de står i kassetter.)

Tilbake til forsiden

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License